Tien vragen over non-binaire personen in Nederland

Leestijd: < 1 min

Wat is non-binair? Hoeveel non-binaire personen zijn er in ons land? Hoe spreek je iemand aan? Op deze en zeven andere vragen geeft Transgender Netwerk Nederland (TNN) in samenwerking met Movisie antwoord in een uitgebreide nieuwe handreiking, die je hier kunt downloaden.

Non-binaire personen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder in de Nederlandse samenleving. Maar wat betekent het als iemand non-binair is? Waarom is meer aandacht voor non-binaire personen belangrijk? En hoe kan je rekening houden met non-binaire personen in je beleid? De nieuwe handreiking 10 vragen over non-binaire personen, gemaakt door Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Movisie, geeft antwoord op deze en meer vragen.

Relatief nieuwe term

Wanneer je op één of andere manier niet past binnen de normatieve binaire man/vrouw tweedeling zoals we die kennen binnen onze samenleving, noemen we dat non-binair. Non-binair zijn is dus een genderidentiteit waar je je mee kan identificeren.

Steeds meer mensen, vooral jongeren, identificeren zich als non-binair. Hoewel de term ‘non-binair’ relatief nieuw is in de huidige Westerse maatschappij, is non-binair zijn dat niet. In het verleden bestonden binnen de meeste culturen namen en opvattingen over personen die niet in het binaire spectrum passen.

Weinig kenis beschikbaar

Hoewel non-binair zijn dus niet nieuw is, is er nog weinig kennis over beschikbaar en zijn non-binaire personen nog steeds weinig zichtbaar in onze samenleving. Eén van de redenen daarvoor is dat de samenleving grotendeels binair is ingedeeld in ‘man’ en ‘vrouw’.

Non-binaire personen vallen hier doorgaans tussen of buiten, en zijn daarom minder zichtbaar. Ook worden ze hierdoor vaak buitengesloten van volledige deelname aan de samenleving.

Meer zichtbaarheid

Door meer kennis te verspreiden over non-binaire personen, werken we aan een samenleving die meer inclusief is naar non-binaire personen. Meer zichtbaarheid van bepaalde groepen personen zorgt er daarnaast doorgaans voor dat meer mensen kennismaken met de identiteit van die groep. Dit leidt vaak tot meer empathie en erkenning.

De handreiking 10 vragen over non-binaire personen kan dus ook helpen om meer mensen bekend te maken met non-binaire genderidentiteiten, om hier meer begrip voor te creëren. Dit is behulpzaam voor beleidsmakers, sociaal professionals en zorg- en hulpverleningsprofessionals, in hun werk met of voor non-binaire personen.

In de handreiking geven we antwoord op de volgende vragen:

1.     Wat is non-binair?
2.     Hoeveel non-binaire personen zijn er in Nederland?
3.     Waarom is meer zichtbaarheid van non-binaire personen belangrijk?
4.     Hoe draagt meer ruimte voor genderdiversiteit bij aan een inclusieve samenleving?
5.     Hoe kun je genderinclusieve taal gebruiken?
6.     Welke juridische kwesties zijn belangrijk voor non-binaire personen?
7.     Hoe staat het met de veiligheid van non-binaire personen?
8.     Hoe ervaren non-binaire personen de steun door zorgprofessionals?
9.     Hoe kan je als gemeente rekening houden met non-binaire personen?
10.   Hoe kan je als sociaal professional rekening houden met non-binaire personen?

Download de handreiking

Voor meer cijfers, informatie, bronnen en praktische tips kun je de uitgebreide handreiking 10 vragen over non-binaire personen downloaden op de website van Movisie.nl.

Powered by Labrador CMS