Privacy - winq

In dit artikel wordt beschreven hoe Winq omgaat met de privacy van zijn gebruikers en hoe het omgaat met de informatie die het over zijn gebruikers verzamelt.

Wie wij zijn

In dit document wordt het privacybeleid van de aanbieder nader beschreven. De aanbieder is een onderdeel van Winq Media BV, uitgever van Winq. De aanbieder en zijn gelieerde bedrijven worden in het hiernavolgende aangeduid als: "we", "wij", "ons", "onze" of "Winq Media". Hieronder wordt toegelicht wat wij doen met de door jou verschafte persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie die je als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als "jouw informatie"). Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wij over jou verzamelen middels de websites die toegankelijk zijn via onder andere Winq. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enige andere organisatie of persoon waarnaar wij slechts een hyperlink aanbieden. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken

We verzamelen jouw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelen we de informatie die je ons zelf verschaft (bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een on-line formulier wanneer je deelneemt aan een prijsvraag of een promotieactie). Over het algemeen gebruiken we de informatie die je ons verschaft om aanvragen of bestellingen te verwerken, om je te laten deelnemen aan prijsvragen of promotieacties indien je hebt aangegeven daarin interesse te hebben, om te achterhalen wat je persoonlijke voorkeuren zijn en om deze voorkeuren te koppelen aan voor jou relevante producten en diensten of voor eigen promotieactiviteiten van Winq.

Daarnaast gebruiken wij je informatie voor doeleinden ten behoeve van interactie met ons (zoals hierboven beschreven). Met jouw toestemming gebruiken wij (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) je informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je ons toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie.

Onder dergelijke doeleinden vallen bijvoorbeeld:

(a) Het van tijd tot tijd met je communiceren per e-mail en (indien je ons via de website of op enigerlei andere wijze de betreffende informatie verschaf) per mobiele telefoon (via SMS-berichten of, indien je mobiele telefoon daartoe de mogelijkheid biedt, via EMS- of MMS-berichten of soortgelijke technologieën), of per post, met informatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld, en eventueel ander materiaal waarvoor je interesse zou kunnen hebben; (b) Het ter beschikking stellen van uw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van uw privacy, dan zullen wij je daarvan op voorhand van op de hoogte stellen, zodat je in de gelegenheid bent om dit gebruik van je informatie toe te staan of te weigeren. (c) Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door je te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema's dat door ons of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat je deelneemt aan het onderzoek zullen wij je altijd vertellen wat er zal worden gedaan met de informatie die je ten behoeve van het onderzoek verschaft. (d) Het mogelijk maken dat wij of derden die namens ons handelen jouw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van jou als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat wij trends ten aanzien van het gebruik van onze sites kunnen bepalen en deze op basis van die statistische informatie kunnen verbeteren.

Automatische informatieverzameling

Behalve de informatie die wij over jou verzamelen zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelen wij, evenals veel andere websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat je gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die je hebt bezocht of waarnaar je hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL's) van de sites via welke je onze sites heeft bezocht en via welke pagina je onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum].

Bij de meeste browsers kun je in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe je de instellingen van je computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat je elke keer dat je een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet. We kunnen gebruik maken van de diensten van een reclamebedrijf, dat de gebruiker reclameboodschappen aanbiedt wanneer hij onze site bezoekt. Dit bedrijf kan gebruik maken van informatie (echter niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) met betrekking tot je bezoek aan de site om je boodschappen te tonen met reclame voor producten of diensten die je wellicht interessant vindt. Voor het aanbieden van dergelijke reclameboodschappen op onze site kan het betreffende bedrijf een unieke cookie naar je browser versturen.

Wanneer je wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kun je altijd een e-mail sturen naar info@winq.nl.

Overige openbaarmakingen

Winq Media behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake uw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Overdracht

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen

We streven ernaar u per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij uw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

Widgets voor sociale media

Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Deel met Facebook. Deze functies kunnen jouw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina's je bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op jouw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

Tot zover het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Winq Media, onderworpen aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming. Winq Media is voor het verwerken van jouw gegevens afhankelijk van haar legitieme belangen. Waar Winq Media bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt voor haar eigen directe promotionele doeleinden, heb jij het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor dit doel door jouw accountgegevens te wijzigen bij jouw persoonlijke instellingen of door een e-mail te sturen naar info@winq.nl.

Winq Media neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als je denkt dat Winq Media zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met Winq Media BV, Entrepotdok 55B, 1018 AD Amsterdam. Omschrijf in je brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop je denkt dat het privacybeleid van Winq Media niet werd nageleefd. We zullen jouw klacht meteen onderzoeken.

Powered by Labrador CMS