Uit onze archieven:

Onderzoek: kinderen net zo gelukkig met twee vaders of twee moeders

Leestijd: 1 min

Kinderen die opgroeien in een gezin met twee vaders of twee moeders, zijn even gelukkig, tevreden en oké als kinderen in een gezin met een vader en een moeder. Dit blijkt uit onderzoek van Henny Bos, hoogleraar homoseksueel ouderschap.

Vrijdag hield Henny Bos haar oratie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft een onderzoek gedaan naar het welbevinden van kinderen die opgroeien in gezinnen met twee moeders of twee vaders. Ze heeft de kinderen geobserveerd door deze te filmen of zelf aanwezig te zijn. Ook liet ze de ouders en kinderen vragenlijsten invullen.

Wat blijkt: kinderen met twee moeders of twee vaders hebben niet meer angsten of depressies en vertonen ook niet meer grensoverschrijdend gedrag dan kinderen die zijn geboren in een vader-moedergezin. Niet als klein kind en ook niet als puber.

Begrensde acceptatie
Wat er wél speelt: vanuit de maatschappij is er een begrensde acceptatie van gezinnen met twee vaders of twee moeders. De helft van de adolescenten die meewerkten aan het onderzoek kreeg te maken met vragen als: wie is nou je echte moeder? Of: mis je dan geen vader?

Volgens Henny Bos is de rol van de ouders hier cruciaal. Het gaat erom hoe zij hun kinderen voorbereiden op opmerkingen en reacties vanuit de maatschappij. Ook de zichtbaarheid van andere, vergelijkbare gezinnen helpt hierbij.

Extra positief effect
Bos staat niet alleen in haar bevindingen dat kinderen die opgroeien met twee vaders of twee moeders, even gelukkig en tevreden zijn als kinderen in een klassiek vader-moedergezin. Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar sociale factoren voor geluk, sluit zelfs een extra positief effect niet uit. Dit omdat ouders van hetzelfde geslacht vaak veel bewuster aan het ouderschap beginnen, juist omdat de drempel hoger is om dit te doen.

Het complete onderzoek van Henny Bos is hier te lezen.

Bron: Volkskrant / Foto: Terrel & Jarius

Powered by Labrador CMS