Trans- en homofobie in Ter Apel: lhbtq’s terug in de kast

Leestijd: < 1 min

LGBT Asylum Support vraagt met een brandbrief aandacht voor de aanhoudende discriminatie van lhbtq-asielzoekers, met name in het azc in Ter Apel. Ook vragen ze om invoering van speciale lhbtq-units.

Op 17 mei is het IDAHOT, de internationale dag tegen trans- en homofobie. Daags hiervoor vraagt LGBT Asylum Support met een brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Burg aandacht voor de aanhoudende discriminatie van lhbtq-asielzoekers in met name azc Ter Apel.

Schrijnende voorbeelden

In de brandbrief maakt LGBT Asylum Support met een aantal recente, schrijnende voorbeelden duidelijk wat de gevolgen zijn in het plaatsingsbeleid van het COA naar nationaliteit waardoor lhbtq-asielzoekers in hun unit uit veiligheid terug in de kast moeten. Zoals de ‘Z’ die onlangs op een unit werd gekalkt waar ook een aantal doodsbange Russische lhbtq-koppels verbleven die hun identiteit juist verborgen hielden.

Transgender asielzoeksters ontvangen schaamteloos van medebewoners buiten hun unit obscene en vernederende opmerkingen. Maar ook een lesbisch koppel met kinderen die ondanks dat ze hun relatie verborgen hielden, na ontdekking hiervan mishandeld werd door een religieus fanatieke medebewoner. Voorbeelden die volledig haaks staan op de Nederlandse grondwet dat iedereen hier de vrijheid heeft zichzelf te mogen zijn. 

Terug in de kast

“Het zijn vooral de zichtbare lhbti-asielzoekers zoals transgenders, de non-binaire en koppels die terug in de kast moeten als er geen ruimte is in één van de lhbti-units die officieel in opvanglocaties niet bestaan”, geeft voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support aan. “Want dit is het vreemde in het huidige beleid. In de praktijk ziet het COA de noodzaak van lhbti-units in om deze kwetsbare groep te beschermen en voert dit beleid inmiddels bij vele azc’s in. Maar de huidige staatssecretaris houdt de lijn aan van zijn voorganger, mevrouw Ankie Broekers-Knol, en stelt dat aparte opvang van lhbti-asielzoekers geen afspiegeling is van onze maatschappij en dat de overheid geen voorstander is van categoriale opvang.”

85% wordt gediscrimineerd

Kortekaas vervolgt: “Uit onderzoek van LGBT Asylum Support blijkt dat 85% van lhbti-asielzoekers in hun azc gediscrimineerd wordt waarmee deze omgeving geen afspiegeling van onze maatschappij is. Echter, door het ontbreken van een vaststaand beleid van beschermende lhbti-units, blijft discriminatie daarmee bestaan. Gevolg is dat lhbti-asielzoekers bij afwezigheid van een lhbti-unit, geplaatst worden bij personen uit de homo- en transfobe cultuur voor wie ze juist gevlucht zijn. Al jaren zien we dit fout gaan. En dat is naar deze kwetsbare groep die juist bescherming wil op basis van onze grondwet, in een land waar eenieder zichzelf moet kunnen zijn, volstrekt ontoelaatbaar.”

Lhbtq-units en ondertekening Nederlandse grondwet

De stichting pleit daarom nogmaals om invoering van lhbtq-units bij alle azc’s als vast beleid op basis van bescherming vanuit de Nederlandse Grondwet die discriminatie niet toestaat. Daarnaast pleit de stichting om discriminatie in azc’s tegen te gaan dat als onderdeel van de aanmeldfase, een verplichte ondertekening plaatsvindt van de Nederlandse grondwet. En dat bij het niet naleven van de Nederlandse grondwet, dit van invloed zal zijn op de beoordeling van de asielprocedure.

Powered by Labrador CMS