Nu in Brussel: een expo over openbare toiletten en wat daar zoal gebeurde

Over de verborgen wereld van urinoirs

Leestijd: < 1 min

Urinoirs waren oorspronkelijk bedoeld voor de kleine boodschap. Maar in groten getale werden ze gebruikt door mannen die heel ergens anders behoefte aan hadden. De tentoonstelling ‘Tasses’ brengt in kaart wat er zich achter de muren van die openbare toiletten heeft afgespeeld.

In het jargon van de vorige eeuw werden urinoirs nog ‘tasses’ genoemd. Daar vonden ontmoetingen plaats tussen mannen die niet openlijk uitkwamen voor hun homoseksualiteit.

Laf en smerig
De tentoonstelling van Marc Martin, die in 2018 in het Schwules Museum in Berlijn van start ging, slaat een brug tussen de generaties. Martin vertelt: “Men heeft de mannen die de urinoirs bezochten dikwijls verweten laf te zijn en hun ontmoetingen in deze publieke plekken werden als smerig bestempeld. Toch hebben zij het aangedurfd het verbodene te trotseren in een wereld die de diversiteit bestreed. Durfden zij niet meer dan een eeuw lang de geneugten te smaken die hen bij wet verboden waren?”

Verwarrende sensualiteit
Zelfs vandaag de dag worden homoseksuele praktijken in sommige landen nog steeds veroordeeld, met straffen die zo ver gaan als de doodstraf. “Openbare toiletten, anonieme doorgangsplaatsen, zetten hun rol als clandestiene ontmoetingsplaats voort. Ik wil dat deze mannen erkend worden voor hun moed. Ik wil deze plaatsen hun verwarrende sensualiteit teruggeven; plaatsen van ontelbare huiveringen.”

Menselijke correctheid
In plaats van politieke correctheid is de kunstenaar Marc Martin voorstander van menselijke correctheid. Hij pleit voor een zichtbaarheid van seksualiteit in al haar verscheidenheid. De kunstenaar herinnert ons er ook aan dat in sommige landen, zelfs vandaag de dag, homoseksualiteit nog steeds verboden is. De urinoirs, anonieme doorgangsplaatsen, zetten daar hun rol van clandestiene schuilplaats voort.

De tentoonstelling Les Tasses (De Urinioirs) is voor het publiek geopend van 18 september tot 3 oktober in LaVallée. Deze tentoonstelling wordt voorgesteld door LaVallée-Smart in samenwerking met het Schwules Museum Berlin en het RainbowHouse (in het kader van het PrideFestival 2020).

Coverbeeld: ‘D’Antan’ door Marc Martin

Powered by Labrador CMS