“Een veilige woonplaats zou vanzelfsprekend moeten zijn”

COC pleit voor actieplan tegen geweld

Leestijd: < 1 min

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug vindt dat een veilige woonplaats voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn, ook voor LHBTI’s. Ze pleit voor een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld.

In de Telegraaf pleit het Haagse VVD-raadslid Judith Oudshoorn – van Ginderen voor een wijkgerichte aanpak van discriminatie van LHBTI’s. Dit omdat ze van Haagse makelaars had gehoord dat die paren van hetzelfde geslacht regelmatig adviseren niet in een bepaalde buurt te gaan wonen, omdat ze daar niet zonder negatieve reacties hand in hand kunnen lopen.

Het zoveelste signaal
Het COC noemt haar plan ‘het zoveelste signaal waaruit blijkt dat een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is. Voorzitter Astrid Oosenbrug: “LHBTI’s krijgen ook in andere steden dan Den Haag te maken met fysiek of verbaal geweld. Zo is er onlangs nog een transgenderstel in Heerlen uit hun huis weggepest. We zijn het geweld zat en pleiten dan ook al langere tijd bij het kabinet voor een steviger ‘actieplan anti-LHBTI geweld’ dan wat er nu ligt.”

Uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen – ook in de eigen buurt – dan heteroseksuelen. En dat gevoel is niet onterecht: LHBTI’s zijn vaker slachtoffer van beledigingen, bedreigingen, geweld, vandalisme, diefstal en inbraak.

Handreiking veilige wijken
Sinds 2017 ligt er ook een handreiking veilige wijken voor LHBTI’s, ontwikkeld door Natuurlijk Samen, een samenwerkingsverband van het COC, anti-discriminatiebureau Radar, Art.1, Kenniscentrum discriminatie Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, kenniscentrum Movisie en de Nationale Politie. Daarin staan adviezen en praktische tips voor gemeenten en wijkprofessionals om discriminatoir geweld in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. De gemeente dient daarbij de regierol op zich te nemen. “In feite precies de integrale wijkgerichte ketenaanpak waar het Haagse raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen nu voor pleit”, zegt Oosenbrug.

“De plannen liggen er. We roepen alle betrokkenen om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.”

Foto: Creative Commons

Powered by Labrador CMS