Symbolisch noodhuwelijk van twee Russische vrouwen om uitzetting te voorkomen

LGBT Asylum Support start petitie voor gelijke rechten

Leestijd: < 1 min

Vorige week zondag beloofden twee Russische vrouwen elkaar trouw tegenover een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In Rusland konden ze geen gezin vormen. Na bedreigingen moesten ze halsoverkop met twee kinderen vluchten naar Nederland voor internationale bescherming. Maar in Nederland neemt de IND hun relatie niet serieus. 

Er was door de ex-man van één van de vrouwen - een politieagent - een strafzaak geopend op basis van homopropaganda naar minderjarigen. Iets wat in Rusland bij wet strafbaar is. Deze vrouw is in alle haast naar Nederland gereisd met een Fins visum. Haar vriendin had wel een Nederlands visum.

Gesplitst en uitgezet
Ondanks het feit dat ze als stel asiel aangevraagd hebben, worden ze gesplitst. De een is opgenomen in de Nederlandse asielprocedure, maar haar wederhelft wordt uitgezet naar Finland. Dit terwijl Finland onveilig is voor Russische LHBTQ's, stelt ook Amnesty International.

De advocaat van de vrouwen startte een rechtszaak om uitzetting naar Finland te voorkomen. Ze verzocht de IND om in deze asielaanvraag haar discretionaire bevoegdheid toe te passen. Deze bevoegdheid kan de dienst in schrijnende gevallen gebruiken. Helaas werd dit verzoek afgewezen. Ook aanvullend bewijs van LGBT Asylum Support werd door de rechter niet betrokken waardoor er onjuist getoetst is.

Kansloos
De zaak is nu in hoger beroep en lijkt kansloos. Want bij het gerechtshof wordt doorgaans de beslissing van de rechtbank bekrachtigd. Wanneer dit gebeurt, zal het koppel definitief gesplitst worden. De IND is juist deze week weer begonnen met uitzettingen binnen Europa. Door het coronavirus werd enkele maanden niemand uitgezet.

LGBT Asylum Support probeert te voorkomen dat de vrouw met haar kinderen uitgezet wordt en is een petitie gestart. Een LHBTI-koppel dat als gezinseenheid vraagt om internationale bescherming, zeker een koppel uit een land als Rusland waar LHBTI’s geen rechten hebben, moet net als heterostellen als gezinseenheid gerespecteerd worden. Het koppel moet net als heterokoppels samen de procedure doorlopen, stelt de stichting.

Schrijnende gevallen
Voorzitter Sandro Kortekaas: “De IND had positief moeten reageren op het verzoek om haar discretionaire bevoegdheid toe te passen. Deze regeling is er om een oplossing te bieden voor schrijnende gevallen. Een stel uit elkaar halen, zeker wanneer daar jonge kinderen door getroffen worden, is absoluut een voorbeeld van een schrijnend geval.”

Kortekaas vervolgt: “Vrouwen die vluchten met kinderen zijn meer kwetsbaar. Dat verdient erkend te worden. Deze vrouwen zijn in Rusland samen door een hel gegaan. Samen zijn ze gevlucht en samen zoeken ze in Nederland bescherming. Onze samenleving kan en moet bescherming geven aan kwetsbare asielzoekers uit samenlevingen waar zij op geen enkele wijze samen kunnen zijn.”

Petitie
BT Asylum Support is dus een petitie gestart voor gelijke rechten voor LHBTQ-koppels in de asielprocedure. De petitie kan hier getekend worden.

Powered by Labrador CMS