Asielzoeker 9 dagen opgesloten in onverwarmde ruimte

Leestijd: < 1 min

Negen dagen lang heeft het COA van azc Dronten een homoseksuele asielzoeker met een psychische stoornis in een sobere, onverwarmde ruimte achtergelaten. Meerdere meldingen door zowel de asielzoeker als LGBT Asylum Support werden genegeerd door het COA. De organisatie stuurt wederom een brandbrief naar de Tweede Kamer.

Pas toen LGBT Asylum Support de politie inschakelde, heeft het COA de man die zich in een deken gewikkeld had, een elektrisch straalkacheltje gegeven als ook een extra deken. De time-out maatregel werd onterecht door het COA opgelegd nadat hij geklaagd had over het homofoob gedrag van een medebewoner die hem voor ‘flikker’ uitmaakte.

Time-outplek
Een time-outplek is de zwaarste, vrijheidsbeperkende maatregel bedoeld voor overlastgevers, die het COA kan opleggen. Doel van deze isolatie is dat het COA door middel van een sobere opvang een gedragsbeïnvloeding voor elkaar wil krijgen. Dat houdt o.a. in geen contact met andere bewoners, enkel een bed, tafel, kast en geen tv. Maar ook slechts éénmaal per dag voedselverstrekking.

Echter in deze time-out waar de asielzoeker verplicht moet verblijven, functioneerde de verwarming niet waarmee de binnentemperatuur nauwelijks 5 graden was. Bovendien is er geen toezicht bij een persoon met een erkende psychische stoornis. Ook is zijn medicatie niet toereikend voor de duur van de opgelegde maatregel.

Mensonterend
“We zijn woedend”, geeft Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support aan. “Het is mensonterend hoe het COA omgaat met een zeer kwetsbare homoseksuele asielzoeker door hem stomweg aan zijn lot over te laten. Alle signalen werden niet opgevolgd. Het COA heeft een zorgplicht die zij niet nakomt.”

Hij vervolgt: “Bovendien is het COA op de hoogte dat hij een psychische stoornis heeft. We hebben daarom opnieuw over deze time-out maatregel de staatssecretaris een brandbrief gestuurd om per direct bij deze man de opgelegde ROV-maatregel te ontbinden.”

Foltering
De stichting stelt in de brandbrief aan de staatssecretaris dat het handelen van het COA grenst aan foltering door de overheid. Immers is de maatregel door de overheid opgelegd waarbij de time-out in een sobere omgeving plaatsvindt met de bedoeling gedragsverandering bij de overlastgever teweeg te brengen.

Echter als die ruimte niet verwarmd wordt terwijl de buitentemperatuur in die periode daalde tot -10º C, de overheid daarvan op de hoogte is maar niets onderneemt, is het de vraag of dit onder zware mishandeling dan wel foltering valt. Immers in het VN verdrag wordt onder foltering verstaan:  “Foltering is het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke pijn door of in opdracht van de overheid met als doel een bekentenis te krijgen of te angst aan te jagen.”

Brandbrief
Daarnaast blijkt de door het COA opgelegde maatregel op gebrekkige wijze tot stand te zijn gekomen zonder een grondige vorm van hoor- en wederhoor. Het is daarmee tevens de vraag of er sprake is van een overlastgever gezien het COA hierin volledig zelf beslist. Het COA is hierin zowel de rechtsprekende macht én de uitvoerende macht. Dat is onwenselijk, stelt LGBT Asylum Support in de brandbrief.

Powered by Labrador CMS