Nieuw: de foto-expo Mannen & Emancipatie van Leendert Vooijce

Leestijd: < 1 min

Zijn er genoeg plekken waar mannen helemaal zichzelf kunnen zijn? Dat onderzocht kunstenaar Leendert Vooijce, die dertien mannen heeft geportretteerd die zich bezighouden met emancipatie. Op 11 mei is de opening van zijn expositie, in Amsterdam Oost.

Leendert Vooijce, interdisciplinair kunstenaar binnen theatergezelschap Female Economy, is op uitnodiging van stadsdeel Amsterdam Oost grasduinend door de wijken getrokken om met verschillende initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen, safe spaces en organisaties in gesprek te gaan over mannen en emancipatie.

De ambassadeurs van deze initiatieven die zich dagelijks bezighouden met de zorg om en voor mannen zijn door Leendert teder vastgelegd met dertien portretten.

Opening: 11 mei om 18:00 uur

De foto-expositie Mannen & Emancipatie opent 11 mei om 18:00 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Javaplein, met toespraken van stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege en Leendert zelf. Vanaf dat moment is de tentoonstelling tot eind juni ook in de twee andere openbare bibliotheken in Amsterdam Oost te zien.  

In opdracht van de gemeente is er onderzocht in hoeverre Oost inclusief is op het onderwerp mannen emancipatie. Zijn er bijvoorbeeld genoeg plekken in het stadsdeel waar je helemaal jezelf kunt zijn? Waar jongens en mannen begeleiding krijgen in dit thema. Dit onderzoek heeft uiteindekijk geresulteerd in de tentoonstelling Mannen en Emancipatie. 

Wakker maken

Leendert Vooijce: “De westerse wereld die wij kennen is als het ware een bed. Gebouwd voor en door de witte heteroseksuele man vanuit één specifiek idee van comfort. Die dan door iedereen moet worden nagestreefd. Emancipatie is het wakker maken, het uit dat bed laten stappen en hem met de ochtendkoffie aanspreken op zijn verantwoordelijkheid als mens. Mee te bouwen aan een inclusieve wereld.” 

Jan-Bert Vroege stadsdeelbestuurder Amsterdam Oost legt uit: “In onze geschiedenisboeken hebben we geleerd dat emancipatie iets is voor vrouwen. Daarom vinden we het als stadsdeel belangrijk om te breken met dit stigma. De tentoonstelling Mannen en Emancipatie sluit hierbij aan; ook kwetsbare mannen zouden de ruimte moeten voelen om te kunnen streven naar een volwaardige plaats in de maatschappij. Alleen als we die ruimte ook daadwerkelijk bieden, kunnen we sociale ongelijkheid oplossen. Emancipatie is voor iedereen en van alle tijden, bewustwording door onder andere deze tentoonstelling en anderen te wijzen op de mogelijk om te emanciperen, komen we stapje voor stapje verder”. 

MANNEN & EMANCIPATIE | hoe draag jij zorg voor iets kwetsbaars? 

Het woord ‘emancipatie’ wordt vooral geassocieerd met gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Maar in onze veranderende wereld en samenleving ligt er steeds meer focus op mannen en emancipatie.

De betekenis van het woord emancipatie; het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving -vanuit een achtergestelde positie- blijft urgent: je kunnen ontwikkelen en je gezien en gewaardeerd voelen. Niet alleen op de werkvloer of binnen de ideeën van een patriarchaal systeem, maar ook sociaal emotioneel.  

Zeven initiatieven

Leendert trok er met zijn camera op uit en bezocht zeven initiatieven in Amsterdam Oost, waar mannen en jongens worden geholpen om uit negatieve spiralen te komen en waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn. Het Goudemannen project van Dynamo, de mannengroep van Irith Sy van Civic, We Are Queer Gym, de projecten Jav’Art en Club JACO van Dynamo Jong, Emancipator, Streetsmart en Alle kleuren Oost zijn vertegenwoordigd in de expositie.

Ook Jan-Bert Vroege van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost is geportretteerd. Hij zal spreken bij de opening van de tentoonstelling om het belang van het onderwerp voor het stadsdeel te onderstrepen. 

Meer informatie

Mannen & Emancipatie is eind juni te zien in de Openbare Bibliotheek aan het Javaplein en in de twee andere locaties van de OBA in Amsterdam Oost: Linnaeusstraat 44 + Diemerparklaan 79. Klik hier voor meer informatie.

Powered by Labrador CMS