Vaticaan verbiedt priesters om partnerschappen tussen homo’s in te zegenen

Leestijd: < 1 min

Rooms-katholieke priesters mogen verbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet inzegenen. Paus Franciscus, die eerder nog pleitte voor geregistreerd partnerschap voor homostellen, heeft nu zijn goedkeuring aan de uitspraak van het Vaticaan gegeven.

Het Vaticaan heeft in een zogeheten Reponsum ad dubium geschreven dat geen enkele verbintenis tussen twee mensen van hetzelfde geslacht mag worden ingezegend door Rooms-katholieke priesters. Volgens het Vaticaan doen binnen bepaalde kerkkringen projecten en voorstellen de ronde om homoseksuele relaties in te zegenen. Het Vaticaan zegt nu dat priesters daartoe niet zijn bevoegd.

Plan van God
Dergelijke verbintenissen zouden indruisen ‘tegen het plan van God’. In die opvatting zijn relaties buiten huwelijk ontoelaatbaar, wat wil zeggen: buiten het huwelijk tussen man en vrouw. Elke vorm van homoseksueel partnerschap valt daar dus buiten, zowel huwelijk als geregistreerd partnerschap.

Vorig jaar oktober berichtten we over paus Franciscus, die pleitte voor zo’n geregistreerd partnerschap. Hij stelde toen dat homoseksuele koppels het recht hebben om een gezin te vormen. Vermoedelijk bedoelde hij daarmee dat homoseksuelen hun partnerschap mogen registreren, niet dat deze mogen worden ingezegend.

Pastorale zegening
In sommige parochies, onder meer in Duitsland en de Verenigde Staten, is het gebruikelijk om verbintenissen tussen homokoppels in te zegenen, zij het niet als een huwelijk. Bisschoppen krijgen vanuit deze kerkgemeenschappen het verzoek om dit goed te keuren.

Eerder sprak kardinaal Marx uit München, een belangrijke adviseur van de paus, zich uit voor ‘pastorale zegening’ voor partnerschappen tussen homoseksuelen. Dat mag dus niet: dergelijke inzegeningen zijn in strijd met de kerkwetten.

Respect
Desondanks benadrukt het Vaticaan dat de kerk niet discrimineert. Hoe dat te rijmen valt met het bovenstaande, maken ze niet duidelijk, maar rooms-katholieken wordt opgedragen om ‘respect te hebben voor homo’s.’ Overigens kunnen alleenstaande homoseksuele mannen en vrouwen wél de zegen krijgen van een priester. Zolang ze maar geen relatie aanknopen…

Beeld: Creative Commons

Powered by Labrador CMS