Queer in de kamer

“Vaak bestaat er al wetgeving voor zaken die nu misgaan”

Mona Keijzer (CDA)

Leestijd: < 1 min

Aan de vooravond van de verkiezingen vroeg Winq zes uiteenlopende kandidaat-Tweede Kamerleden naar hun strijdplan voor de regenbooggemeenschap. Mona Keijzer (CDA, plek 7) is demissionair staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat.

U komt uit een katholiek gezin. Was het voor u een probleem geweest uit de kast te komen als homo of transgender?
“Nee. In Volendam, waar ik opgroeide, is het geen punt van discussie.” 

Wat zegt u tegen katholieken die toch moeite hebben met homoseksualiteit?
“Het is inmiddels 2021. Het speelt misschien eerder in nieuwkomers-omgevingen. In bepaalde moslimkringen. Maar in CDA-kringen en katholieke kringen niet.”

Is dat zo? Christelijke standpunten botsen regelmatig in de Kamer als het gaat over lhbti-rechten. Bijvoorbeeld bij het mogelijk maken van meerouderschap of een verbod op ‘homogenezing’.
“Bij sommige mensen bestaat het beeld dat het CDA niet samengaat met lhbti, binnen de partij bestaat daarover geen enkele discussie. Er zijn daarnaast steeds meer CDA’ers die niet-kerkelijk zijn, maar aansluiting zoeken bij een partij die meer gelooft in de kracht van de gemeenschap dan in de overheid of de markt.”

Toch stemde het CDA in 2019 tegen een verbod op ‘homogenezing’. Hoe rijmt u dat met deze uitspraken?
“Het CDA heeft vanaf het begin gezegd: homogenezing is onacceptabel. Wat ons betreft viel dit onder het verbod op mishandeling, dwang of discriminatie en was het dus al strafbaar. Daarom stemden we in 2019 tegen een verbod. Toen daarna uit onderzoek bleek dat het nog steeds voorkomt, hebben we afgelopen maand vóór zo’n verbod gestemd.” 

En meerouderschap, de mogelijkheid voor een kind om meer dan twee juridische ouders te hebben? Daar stemde het CDA ook tegen.
“Hier handelden we uit het belang van het kind. Je moet opletten dat het kind niet vermalen wordt tussen allerlei mensen die vinden dat ze daar wat over te zeggen hebben. Ik richtte me vroeger als advocaat en mediator vooral op gezagskwesties bij echtscheidingen. Met twee ouders is dat al ingewikkeld, moet je nagaan als er twee stellen bij betrokken zijn. Stel dat die relaties stuklopen, en die krijgen nieuwe partners. Gaat het hier nog om het belang van het kind? Of over de zeggenschap over iemand?”

En twee vrouwen die een kind krijgen met een man?
“Die voorbeelden ken ik ook. We moeten die gezagsdiscussie nog goed doorakkeren, waarbij altijd het belang van het kind voor ogen moet worden gehouden.”

Wat zou u als eerste willen veranderen op het vlak van lhbti-rechten?
“Nu we er zo over doorpraten merk je dat er vaak al wetgeving bestaat voor de zaken die nu misgaan.”

Dus die moet beter gehandhaafd worden, bedoelt u?
“Ja. En we moeten veel uitgesprokener zijn. Het is toch ongelofelijk dat in de grote steden, waar de emancipatie ooit begon, homo’s en lesbiennes weer de kast in worden gedrukt? Op straat in ieder geval. Die veiligheid moet beter gehandhaafd worden.”

* Binnen de politiek wordt de lhbtq-gemeenschap aangeduid met de letters lhbti. Politici die we spraken hanteerden allen deze afkorting. Daarom kiezen we in dit artikel consequent voor deze afkorting. 

Beeld: Oof Verschuren
Styling: Xaviera Aubri
Grooming: Chris Völkers

Powered by Labrador CMS