Transgenderwet

Tweede Kamer roept kabinet op: zie af van versoepelen transgenderwet

“Nederland laat transgender mensen keihard vallen”

Leestijd: 3 min

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter de motie van NSC en SGP geschaard om de versoepeling van de transgenderwet in te trekken. “Het is schandalig dat de Kamer wil dat een goed voorbereid wetsvoorstel dat nog in behandeling is, wordt ingetrokken,” zegt Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk.

In een hoofdelijke stemming steunden 73 Kamerleden de oproep, 70 stemden ertegen. Behalve NSC en SGP stemden ook PVV, BBB, ChristenUnie, Denk, FvD en Ja21 voor de motie. De overige fracties stemden tegen. Dit is tegen de zin van demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming. Twee weken geleden ontraadde hij de motie omdat hij die ‘niet behoorlijk’ vond. De minister gaat nu in het kabinet bespreken wat hij met de motie gaat doen. 

Al drie jaar geleden kwam het voorstel om de voorwaarden voor de verandering van iemands geslachtsaanduiding in het paspoort minder streng te maken. In het wetsvoorstel van minister Dekker, dat door het vorige kabinet werd ingediend, staat onder meer dat een verklaring van een deskundige niet langer nodig is. Verder kunnen volgens het voorstel ook jongeren onder de 16 hun registratie laten veranderen. In 2022 nam Weerwind de verdediging van het wetsvoorstel over.

nsc: bescherm kwetsbare kinderen 

NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven-Kok stelt dat de nieuwe transgenderwet te weinig aandacht heeft voor de potentiële risico’s voor de gemeenschap en dan met name voor kwetsbare kinderen. Daarom pleit haar partij voor een pas op de plaats. In een opiniestuk in de Volkskrant van dinsdag 22 april licht ze dit toe. 

Ze schrijft: “Genderdysforie bestaat. Het moet mogelijk zijn dat mensen met een diepgewortelde wens daartoe juridisch van geslacht kunnen veranderen. Dat kan nu ook al en dat willen wij niet onmogelijk maken. Maar dan wel onder voorwaarden en met waarborgen en voorzichtigheid omkleed. En wij willen zeker geen ‘cultuuroorlog’ bedrijven over de rug van kwetsbare mensen. Juist daarom vragen wij om een pas op de plaats en roepen wij op de voorgestelde verruimingsmaatregelen nu niet door te zetten.”

Volgens haar en NSC wordt het individuele zelfbeschikkingsrecht tot in het extreme opgerekt. “Wij willen echter jonge, vaak kwetsbare mensen, worstelend met hun identiteit, niet een pad op sturen dat de twijfel over wie zij zijn alleen maar verder aanwakkert. Het leven als puber is al ingewikkeld genoeg.

Veel onderzoek wijst uit dat een groot aantal kinderen met genderfysforie daar in de loop van hun puberteit overheen groeit. Een recente publicatie van de universiteit van Groningen over een langlopende studie, waarbij meer dan 2.700 jongeren werden ondervraagd, bevestigt dit. In Engeland is na ander, zeer kritisch rapport per direct een einde gemaakt aan het toedienen van puberteitsremmers.

Dit wetsvoorstel komt dus in een tijd dat steeds meer twijfel is ontstaan over de zeer snelle stijging van het aantal jongeren dat kampt met genderdysforie in de afgelopen jaren. Vooral geboren meisjes. Het is onduidelijk wat dat verklaart. De kans is groot dat daarbij in veel gevallen sprake is van social contagion. Genderdysforie is in sommige gevallen mogelijk aangeboren en onveranderlijk, maar in veel andere gevallen ook niet. Die laatste groep moeten we beschermen tegen te snelle en moeilijk omkeerbare stappen of te snelle bevestiging van mogelijk tijdelijke verlangens.”

voorstanders hekelen gang van zaken

Voorstanders van het wetsvoorstel hekelen de gang van zaken. D66-Kamerlid Paulusma noemde de gang van zaken oncollegiaal. VVD-woordvoerder Ellian zei dat zijn fractie eerder zorgen heeft geuit over de wet, maar ook zijn fractie vindt dat de motie "een zorgvuldige behandeling doorkruist".

onzorgvuldig en respectloos

Transgender Netwerk noemt het onzorgvuldig en respectloos. “Het is schandalig dat de Kamer wil dat een goed voorbereid wetsvoorstel dat nog in behandeling is, wordt ingetrokken,” zegt Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk. “Dat komt bijna nooit voor. Nederland laat transgender mensen keihard vallen. Dit is politiek scoren over de ruggen van trans mensen.”

Daar komt bij dat NSC maandenlang niet met transgender mensen of belangenorganisaties wilde praten. Pas nadat de partij had aangekondigd dat ze een motie zou indienen, kreeg Transgender Netwerk een kort gesprek van een half uur. “Daarin werd ons direct verteld dat NSC deze motie sowieso ging indienen,” zegt Verdegem. “Dat de partij niet naar de ervaringen luistert van de mensen om wie de wet gaat is te bizar voor woorden. Er wordt steeds van alles bijgehaald, maar de wet draait echt alleen om het leven van trans mensen en verandert niets voor andere mensen.” 

duitsland geeft wel zelfbeschikking

Vorige week kwam in het nieuws dat Duitsland vanaf 1 november een wet heeft die trans personen zelfbeschikking geeft. Duitsland is het twaalfde Europese land waar een verklaring van een arts of psycholoog niet meer nodig is voor de wijziging van het geslacht op je ID. “Voor Nederland is dit een historisch dieptepunt,” zegt Verdegem. “We worden nu voorbijgestreefd door al onze buurlanden. Sinds de openstelling van het huwelijk is geen wetgeving voor lhbti+ mensenrechten in Nederland afgewezen.”

Bron: NOS.nl / Volkskrant / Persbericht Transgender Netwerk / Coverbeeld: UnSplash

 

Powered by Labrador CMS