Onderzoek: acceptatie lhbtq’s stagneert

Nederlanders wél positiever geworden

Leestijd: < 1 min

Groepen Nederlanders die jaren geleden negatiever dachten over lhbtq’s, zoals ouderen en gelovige mensen, zijn de afgelopen tijd positiever geworden. Maar zichtbare intimiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht, zoals zoenen op straat, ligt nog erg gevoelig.

Uit terugkerend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlanders de afgelopen vijftien jaar positiever zijn gaan denken over lhbtq’s. Vergelekn met andere Europese landen doet Nederland het relatief goed, alleen IJsland scoort beter wat betreft acceptatie. Daarentegen stagneert de acceptatie van genderdiversiteit, zo signaleren de onderzoekers.

Ouderen en gelovigen

Het SCP richtte zich op de periode 2006-2020, waarbij de focus lag op lhbtq’s. Ouderen en gelovigen zijn de afgelopen tijd positiever geworden. Van de 70-plussers dacht in 2006/2007 nog 29 procent negatief over homo- en biseksualiteit, in het huidige rapport is dit gedaald naar 7 procent. In totaal heeft 4 procent van de Nederlanders negatieve opvattingen over homo- en biseksualiteit.

Wat betreft gelovigen: vooral onder leden van de protestantse kerk leeft negativiteit over lhbtq’s, namelijk 13 procent. Opvallend is dat bij mensen met een ‘overige religie’ de negativiteit maar liefst 25 procent is, terwijl het rapport verder niet specifiek benoemt wie er allemaal onder die ‘overige religie’ vallen.

Positieve tendens zet niet door

Over het algemeen is het goed gesteld met het beeld dat Nederlanders hebben, maar de positieve tendens zet niet door. Zo ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht, zoals zoenen op straat, nog erg gevoelig. Bovendien zegt zelfs 19 procent van de Nederlanders dat ze seks tussen twee mannen ‘walgelijk’ vinden.

In het rapport valt verder op dat de acceptatie van transgender personen achterblijft bij die van homo- en biseksuelen.

Zorgelijke ontwikkeling

COC Nederland zegt in een reactie vooral bezorgd te zijn over de stagnatie van de afgelopen jaren. Voorzitter Astrid Oosenbrug: “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Jarenlang liepen de acceptatiegrafieken omhoog, nu stagneren ze of buigen ze zelfs naar beneden af.”

Oosenbrug roept scholen en politici op om in actie te komen. Op scholen is volgens haar nog te weinig aandacht voor lhbtq-gerelateerde onderwerpen en de regering is te traag met het invoeren van het Regenboog Stembusakkoord. In dat akkoord zijn afspraken vastgelegd met acht lijsttrekkers over de lhbtq-emancipatie voor de huidige kabinetsperiode.

Rapport

Bekijk hier het volledige rapport van het SCP.

Bron: Nos.nl / Coverbeeld: Istock

Powered by Labrador CMS