Lhbtq asielzoekers in Ter Apel: opgejaagd en onveilig

Advies: “Stel je terughoudend op”

Leestijd: < 1 min

Opnieuw meldt LGBT Asylum Support een aantal stuitende gevallen van kwetsbare asielzoekers die bedreigd en gediscrimineerd worden. Ook verzoekt het COA lhbtq asielzoekers zich ‘terughoudend op te stellen’, waardoor sommigen terug in de kast gaan.

Opnieuw heeft de Stichting LGBT Asylum Support een uitvoerige brandbrief aan staatssecretaris Erik van der Burg verzonden. Aanhoudende incidenten naar lhbtq asielzoekers die zich niet enkel beperken in het aanmeldcentrum van Ter Apel maar ook daarbuiten. In de brandbrief worden negen recente incidenten beschreven waarbij naast mishandelingen ook bedreigingen met messen in en om het aanmeldcentrum.

Terug in de kast

Bovendien dat lhbtq asielzoekers die bewoners zijn van beschermde lhbtq units, belaagd worden door medebewoners en zich dag en nacht onveilig voelen. Daarnaast dat het COA hun verzocht zich als lhbtq persoon terughoudend op te stellen waardoor sommigen uit zelfbehoud daarom terug in de kast gaan.

Het meest stuitend is het verhaal van een kwetsbare trans vrouw. Gevlucht uit haar homofobe maatschappij werd zij vanaf aankomst de eerste dag gediscrimineerd, bedreigd en bespuugd. Dacht zij zich veilig gesteld te voelen in Nederland, is zij opnieuw in Nederland gevlucht. Maar ditmaal omdat ze in het aanmeldcentrum van Ter Apel onvoldoende bescherming ontvangt. Ze verblijft nu bij een gastgezin buiten het azc.

Verschrikkelijke verhalen

“De verhalen die we horen en die we als meldingen naar het COA doorzetten, zijn verschrikkelijk. Situaties die zij omschrijven als erger dan in land van herkomst terwijl ze nog maar net in Nederland zijn”, vertelt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. De stichting heeft in een kritische brief aan de staatssecretaris en Tweede Kamer gewezen op alle tekortkomingen die structureel al jaren in de opvang plaatsvinden en die bekend zijn. Maar waarvoor het COA zelfs toegeeft aan bewoners te weinig middelen heeft.

“Het is niet enkel het COA die de situatie in de COL van Ter Apel niet aankan.” geeft Kortekaas aan: “Het is ook de politie die bij het verzoek in het doen van aangifte door lhbtq asielzoekers van bedreiging, mishandeling en diefstal aangeeft: “Los het zelf maar op’” Wat kan en moet je dan nog als kwetsbare lhbtq asielzoeker als je niet die noodzakelijke bescherming ontvangt zowel van het COA als politie?”.

Toename meldingen

De stichting wijst in de brief aan de staatssecretaris op de toename van meldingen van incidenten. Want waren het in 2020 nog 70 meldingen door LGBT Asylum Support aan het COA van onveilige situaties, is dat in 2022 explosief toegenomen tot meer dan 500. Om die reden, alsook dat recent twee lhbtq asielzoekers door zelfdoding om het leven kwamen, heeft de Stichting niet alleen opnieuw onderzoek ingesteld bij de achterban van meer dan 700 lhbtq asielzoekers waarmee ze in contact staan.

Ook heeft de stichting de staatssecretaris gewezen op de motie die in 2016 in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin heeft namelijk de Tweede Kamer aangenomen dat als blijkt dat de veiligheid van deze kwetsbare groep niet kan worden gegarandeerd, een aparte azc voor enkel lhbtq asielzoekers ingesteld moet worden.

Suïcidepogingen

In weer een andere noodbrief meldt LGBT Asylum Support drie ernstige suïcidepogingen op één dag. Amper twee weken na het tragische overlijden na zelfdoding van een jonge, Russische trans vrouw in haar azc te Drachten, heeft de stichting op één dag maar liefst drie mislukte, ernstige suïcidepogingen bij het COA gemeld. LGBT Asylum Support heeft bij deze meldingen bij het COA aangedrongen op inschakeling van het ketenbrede calamiteitenteam, een samenwerkingsverband tussen COA, IND en GZA.

Eén van deze meldingen gaat over een homoseksueel koppel wat in uiterste nood, samen dit verschrikkelijk besluit nam. Nadat een medebewoner van hun lhbtq unit de beide mannen vond, konden ze nog op tijd per ambulance worden overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Na een nacht ter observatie werden ze ontslagen zonder enige nazorg. Bij terugkomst in hun azc hallucineerde één van de slachtoffers nog steeds vanwege de pillen die waren ingeslikt.

Op straat gezet

“Inhumaan en diep geschokt. Niet alleen wij maar vooral alle medebewoners in hun lhbtiq+ unit die dit meemaken en daarin geen enkele begeleiding ontvangen”, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support die hun gelijk opzocht.

“Beide mannen zijn zeven jaar geleden gevlucht, door de meest denkbaar gruwelijke hel in Syrië gegaan en zijn werkelijk volledig op. Want het land wat hun oorspronkelijk bescherming zou moeten bieden, Italië, zette hun vervolgens op straat. Maar ook in Nederland is de menselijke maat, hun in vele opzichten enorme kwetsbaarheid, blijkbaar niet bepalend. Om die reden hebben we de staatssecretaris geen brandbrief maar noodbrief gestuurd.”

Coverbeeld: iStock

Powered by Labrador CMS