Onderzoek

Hoe denkt Nederland over LHBTQ's?

Een gay premier vinden we geen slecht idee

Leestijd: < 1 min

In het kader van Pride vroeg Winq aan onderzoeksbureau Motivaction om te peilen hoe Nederland denkt over de LHBTQ-gemeenschap. Een openlijk homoseksuele premier vinden we bijvoorbeeld helemaal niet zo’n slecht idee.

1/3 van jongeren tussen de 18 en 24 jaar is niet trots op de positie die de LHBTQ-gemeenschap in Nederland heeft verworven.

Onderzoek Motivaction handen
Onderzoek Motivaction handen

23% van de ondervraagde homo’s en lesbiennes vindt dat homoseksuele mannen zich te veel terugtrekken binnen hun eigen gay vriendengroep. 39% van de ondervraagde biseksuele mensen deelt deze mening.

Onderzoek Motivaction mond
Onderzoek Motivaction mond

Als een man en een vrouw publiekelijk met elkaar zoenen dan vindt 19% van de hetero’s dit ongemakkelijk. Bij mensen uit de LHBTQ-gemeenschap ligt dit percentage met 30% een stuk hoger.

Zijn het twee mannen die in het openbaar zoenen, dan vindt zowel 1/3 van de ondervraagde hetero’s, homo’s als lesbiennes dit ongemakkelijk. Bi’s hebben hier beduidend minder moeite mee, minder dan 19% deelt dit ongemak. 

Onderzoek Motivaction pen
Onderzoek Motivaction pen

62% van de mensen uit de LHBTQ-gemeenschap vindt het goed wanneer scholen hun diversiteit bevorderen met een mix van zowel heteroseksuele als homoseksuele leerkrachten. De hetero’s denken daar beduidend minder over: slechts 43% is het daarmee eens. 

Onderzoek Motivaction voetbal
Onderzoek Motivaction voetbal

De KNVB en politie moeten harder optreden tegen anti-homo-leuzen in het voetbalstadion. Driekwart van de hetero’s deelt deze mening, terwijl dit percentage bij de homo’s en lesbiennes op 67% blijft steken.

Onderzoek Motivaction bloed
Onderzoek Motivaction bloed

Eén op de tien van de ondervraagde Nederlanders is van mening dat homoseksuele mannen geen bloed moeten kunnen doneren.

Onderzoek Motivaction religie
Onderzoek Motivaction religie

2/3 van de hoogopgeleide mensen is van mening dat het religies niet vrij staat om praktiserende homoseksuelen uit te sluiten van een geloofsgemeenschap. Bij laagopgeleiden is dat minder dan de helft.

Onderzoek Motivaction tekst
Onderzoek Motivaction tekst

Van alle heteroseksuele ondervraagden vindt driekwart dat er tijdens een sollicitatie geen vragen mogen worden gesteld over de seksuele voorkeur. Homoseksuele mannen en lesbiennes hebben daar met 68% minder moeite mee.

Onderzoek Motivaction pillen
Onderzoek Motivaction pillen

De helft van de hoogopgeleide mensen vindt dat homoseksuele mannen hun preventieve medicijnen tegen hiv (PrEP) zelf moeten bekostigen. Van de laagopgeleiden vindt minder dan de helft dat. 

Onderzoek Motivaction fabriek
Onderzoek Motivaction fabriek

De helft van de regenbooggemeenschap vindt dat te weinig bedrijven zich in hun communicatie direct richten tot LHBTQ personen. 

Onderzoek Motivaction kleding
Onderzoek Motivaction kleding

43% van de LHBTQ-gemeenschap vindt dat homoseksuele mannen een betere smaak hebben dan heteroseksuele mannen. Bij de hetero’s zelf is slechts 17% het hiermee eens.

De meerderheid van de mensen is niet 100% homo of 100% hetero. Dat denkt meer dan de helft van de homo’s en lesbiennes. Bij de biseksuelen is dat driekwart.

Onderzoek Motivaction premier
Onderzoek Motivaction premier

Slechts 17% van de Nederlanders zou het niet goed vinden wanneer Mark Rutte wordt opgevolgd door een openlijk homoseksuele premier.

Onderzoek Motivaction anker
Onderzoek Motivaction anker

Zouden de bedrijven die rondom de Canal Parade adverteren dit – voor hun geloofwaardigheid – ook gedurende de rest van het jaar moeten doen? Slechts een op de vijf homomannen en lesbiennes vindt dat dit niet nodig is.

Onderzoek Motivaction stuur
Onderzoek Motivaction stuur

De Canal Parade is een feest voor iedereen, dus niet alleen voor mensen uit de LHBTQ-gemeenschap. Iets meer dan helft van de hetero’s deelt deze mening. Bij de homo’s en lesbiennes is dat bijna driekwart.

Onderzoek Motivaction muis
Onderzoek Motivaction muis

Het zijn vooral de jongeren tot 34 jaar die het leuk vinden om verhalen over de Canal Parade in Amsterdam te volgen via televisie en sociale media.

Onderzoek Motivaction regenboog
Onderzoek Motivaction regenboog

Hoe jonger de ondervraagden, hoe meer zij van mening zijn dat kinderen uit een regenbooggezin net zo’n gelukkige jeugd hebben als kinderen uit een gezin met hetero-ouders.

Onderzoek Motivaction beer
Onderzoek Motivaction beer

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het voor LHBTQ-stellen gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen.

Onderzoek Motivaction molen
Onderzoek Motivaction molen

Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat vluchtelingen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun seksuele geaardheid, recht hebben op asiel in ons land.

Alle Nederlanders die hebben meegedaan aan dit onderzoek, zijn ook verdeeld in zogenaamde ‘mentality-groepen’. Zo is bij de traditionele burgerij minder dan de helft trots op de positie die homoseksuele in Nederland hebben verworven. De traditionele burgerij wordt gedefinieerd als plichtsgetrouwe moralistische personen die vasthouden aan tradities, rust, reinheid en regelmaat. De kosmopolieten denken hier duidelijk anders over. Ruim driekwart van hen zegt trots te zijn op de positie van homoseksuelen. Deze groep bestaat uit kritische wereldburgers die staan voor ontplooiing, maatschappelijk succes en genieten.

Zijn het twee mannen die in het openbaar zoenen, dan vindt 55% van de traditionele burgerij dit ongemakkelijk. Bij de kosmopolieten ligt dit percentage een stuk lager, namelijk op 24%

Maar liefst 60% van de kosmopolieten vindt dat het voor paren van gelijk geslacht gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen. Bij de traditionele burgerij is dat 38%.

Van de traditionele burgerij vindt 36% dat de Canal Parade in Amsterdam er voor iedereen is en dus niet alleen voor homo’s. Veel meer kosmopolieten (68%) zijn het hiermee eens.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek, zullen Winq en de Pride Business Club, in samenwerking met Motivaction, op maandag 27 juli een online conferentie organiseren. Kijk hier voor meer info.

Powered by Labrador CMS