Bedroefde man

Daders lhbtiq+-geweld zijn bijna altijd jonge mannen

Vier organisaties vragen om maatregelen tegen discriminerend gedrag

Leestijd: 2 min

Schelden en geweld tegen de regenbooggemeenschap lijkt voor een deel van de bevolking normaal te zijn geworden. Daders van lhbtiq+-geweld zijn veelal jonge mannen, veruit de grootste groep heeft de Nederlandse nationaliteit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Richten op de regenboog’ van WODC.

Uit het WODC-onderzoek naar geweld tegen de regenbooggemeenschap ‘Richten op de regenboog’ dat op 20 maart is verschenen, blijkt dat veel daders een afkeer hebben van zichtbare lhbtiq+ uitingen, zoals hand-in-hand lopen. Voor hen lijkt schelden en fysiek geweld tegen de lhbtiq+ gemeenschap normaal te zijn geworden. 

nederlandse nationaliteit

Daders zijn volgens het onderzoek over het algemeen jonge mannen. Veruit de grootste groep daders heeft de Nederlandse nationaliteit. Slechts een kleine groep zegt een religie te belijden. De meerderheid kwam al eerder in aanraking met justitie voor andere zaken.

 “Dat mogen we nooit laten gebeuren”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘”edereen in Nederland moet veilig zichzelf kunnen zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, gender, geslacht, huidskleur of achtergrond is. Al op school moeten mensen leren dat je iedereen hebt te respecteren en dat je met je poten van elkaar afblijft.”

veiligheid voor de regenbooggemeenschap

Naar aanleiding van het WODC-onderzoek vragen vier lhbtiq+ belangenorganisaties demissionair minister Yeşilgöz (J&V) om maatregelen tegen discriminerend geweld. De organisaties COC Nederland, Transgender Netwerk, Bi+ Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID overhandigen de minister op donderdag 21 maart een actieplan met als motto Veiligheid voor de Regenbooggemeenschap. De minister gaat donderdag ook in gesprek met slachtoffers van anti-lhbtiq+ geweld.

Uit eerder onderzoekt bleek al dat zeven op de tien lhbtiq+ personen in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Per jaar worden er ruim 2600 meldingen en aangiften gedaan. Toch worden er jaarlijks maar een stuk of vijf daders voor lhbtiq+ discriminatie veroordeeld, meestal tot lage straffen. 

meer politiecapaciteit

Naast meer en betere aandacht voor acceptatie op school, pleiten de vier belangenorganisaties in hun actieplan voor meer politiecapaciteit om discriminatie aan te pakken. Er zouden zeker veertig discriminatierechercheurs moeten komen; nu zijn dat er vier voor alle discriminatievormen in heel Nederland. Ook zou er meer politiecapaciteit moeten worden ingezet tegen online-discriminatie en moet er meer tijd en geld worden komen voor de agenten van Roze in Blauw

Verder pleiten de organisaties voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld en willen ze dat discriminatie van de hele lhbti+ gemeenschap verboden en strafbaar wordt. Veelvoorkomende vormen van discriminatie tegen trans en intersekse personen zijn nu niet strafbaar, waardoor het moeilijk kan worden aangepakt. 

tegen discriminatie

Ten slotte willen de organisaties dat de regering helder stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie en staat voor de aanpak van intersectionele discriminatie, bijvoorbeeld omdat iemand zwart en transgender is.

Coverbeeld: UnSplash

Powered by Labrador CMS