Brandbrief: staatssecretaris ontkent incorrecte toetsing lhbtq asielzoekers

Leestijd: < 1 min

Op onlangs gestelde Kamervragen van Attje Kuiken (PvdA) antwoordde staatssecretaris Ankie Broeker-Knol op 30 november dat ze zich niet herkent in het beeld dat er nog steeds wordt getoetst aan een ‘bewustwordingsproces’ door de IND. LGBT Asylum Support heeft als reactie hierop een brandbrief gestuurd met daarin meerdere voorbeelden van incorrecte toetsing door de IND die recent onder de aandacht kwamen van de stichting.

In deze voorbeelden is het overduidelijk dat de IND nog steeds toets – direct en indirect – op in 2018 geschrapte woorden als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’.

Ongekend
“Het is werkelijk ongekend”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support die met de campagne #NietGayGenoeg vanaf 2017 deze incorrecte toetsing onder de aandacht bracht. In 2018 volgde hierop een aangepaste werkinstructie.

Maar vanwege aanhoudende signalen van nog steeds incorrecte toetsing door de IND, informeerde de vorige staatssecretaris Mark Harbers in december 2018 per brief aan LGBT Asylum Support en de Tweede Kamer. Met deze brief werd duidelijk waar de IND zich aan diende te houden. Niet alleen dat de termen ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ zouden zijn geschrapt maar ook dat de IND de vreemdeling niet meer mag vragen om zijn bewustwordingsproces te schetsen of om aannemelijk te maken dat er sprake is van zelfacceptatie.

Drie jaar verder
Kortekaas: “We zijn inmiddels drie jaar verder na aangenomen motie in de Tweede Kamer en tweeënhalf jaar verder na invoering van een aangepaste werkinstructie. Hoe is het dan mogelijk dat in de praktijk de IND zich hier niet aan houdt? En hoe is het mogelijk dat de staatssecretaris zelfs niet geïnformeerd is?”

In de brandbrief die nu naar de staatssecretaris en Tweede Kamer gestuurd is, zijn drie voorbeelden van asielzaken opgenomen maar het gaat in feite om vele dossiers. Van één daarvan dient vandaag de zitting vanwege de afwijzing door de IND van zijn asielaanvraag. De asielzoeker kon zijn bewustwordingsproces onvoldoende verklaren naar de IND.

Bewustwording
In een ander voorbeeld, waar verwezen werd naar ‘de bewustwording van zijn seksuele geaardheid’ is na kritische brief van LGBT Asylum Support en de asieladvocaat waar gewezen werd op incorrecte toetsing, het voornemen om de asielaanvraag af te wijzen, direct door de IND ingetrokken.

In de brandbrief verzoekt LGBT Asylum Support de staatssecretaris alle zaken die sinds 2018 op het gebruik van onjuiste termen zijn afgewezen, opnieuw te onderzoeken. Als ook alle door de IND afgewezen zaken waarin LGBT Asylum Support rapporten opstelde waarin de nadruk ligt op (denk)processen. Een vorm van toetsing die wél correct is.

Haaks op het beleid
De stichting heeft de staatssecretaris tevens gevraagd waarom in de antwoorden op Kamervragen door haar gesproken wordt over ‘nieuwe werkinstructies’.

Immers staat dit haaks op het beleid van de IND die bij invoering van een aangepaste werkinstructie in 2018 op alle mogelijke manieren probeerde te voorkomen deze niet als ‘nieuw’ maar als ‘aangepast’ beschouwd moest worden. Enkel om daarmee te voorkomen dat op basis van nieuw beleid, herhaalde asielaanvragen mogelijk zijn.

Powered by Labrador CMS