Amsterdam nadert nul nieuwe hiv-infecties

Leestijd: < 1 min

Het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam is tussen 2010 en 2022 radicaal gedaald. Sinds 2010 is er een afname van 95%. “We zijn een heel eind op weg naar nul nieuwe hiv-infecties, een mooie mijlpaal.”

Het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam is radicaal gedaald tussen 2010 en 2022, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Sinds 2010 is er een afname van 95%.

Stadsbreed initiatief

Dit is met name bereikt door de gezamenlijke inspanningen van het H-TEAM, een stadsbreed initiatief waarin gemeente, gezondheidsinstellingen, belangen- en community-groepen en GGD Amsterdam gecoördineerd samenwerken.

Onder meer door de inzet van hiv-preventiepil PrEP, het sneller vinden van acute infecties en de directe start met behandeling na diagnose is de overdracht van hiv in Amsterdam in de loop der jaren fors afgenomen.

Mooie mijlpaal

‘We zijn een heel eind op weg naar nul nieuwe hiv-infecties, een mooie mijlpaal’, zegt Godelieve de Bree, internist-infectioloog in het Amsterdam UMC en projectleider van het H-TEAM.

Om daar te komen, blijft H-TEAM inzetten op slim samenwerken en gebruik maken van de data die Amsterdam heeft over hiv. ‘Om echt iedereen met hiv in Amsterdam te diagnosticeren dan wel goed te behandelen, moeten we steeds fijnmaziger en meer op maat gaan werken. Ook gaan we ons nadrukkelijk richten op mensen die uitvallen bij hiv-preventie of behandelingsprogramma’s. Hierbij spelen het tegengaan van stigma rond hiv en oog hebben voor de kwetsbare positie waarin mensen kunnen zitten een belangrijke rol.’

Forse afname

Er is een schatting gemaakt van hoeveel personen in de periode van 2010 tot 2022 in Amsterdam een nieuwe hiv-infectie hebben opgelopen. Dat is gedaan op basis van een rekenmodel dat specifiek hiervoor is ontwikkeld door Stichting hiv Monitoring, één van de partners in het H-TEAM.

In 2010 betrof dit 200 mensen wat naar 9 mensen gedaald is in 2022, een daling van 95%. In Amsterdam werden in 2010 300 mensen met hiv gediagnosticeerd, in 2022 waren dit 62 mensen, een daling van 79%.

Amsterdam naar 0

‘Amsterdam zet in op nul nieuwe hiv-infecties in 2026. Deze daling is een hoopvolle indicatie dat die ambitie gehaald kan worden. Maar we zijn er nog niet en omdat we weten dat toegang tot PrEP één van de belangrijke factoren is, blijven wij ons hier hard voor maken’, aldus wethouder Scholtes (zorg).

Amsterdam heeft, na Londen, de UNAIDS doelstelling behaald voor het beëindigen van de hiv-epidemie in 2030. Dat wil zeggen dat 95% van de mensen met hiv is gediagnosticeerd, daarvan is 95% in behandeling, en daarvan heeft 95% een onmeetbare hoeveelheid virus in het bloed, met behulp van medicatie en kan het virus niet meer overdragen. Amsterdam zit daar dit jaar voor het eerst boven, met 98%-95%-96.

500 steden naar nul nieuwe hiv-infecties

Mensen die leven met hiv, artsen, burgemeesters en vele andere experts uit meer dan 500 steden komen in Amsterdam bij elkaar voor Fast Track Cities. Van 25 tot 27 september is Amsterdam gastheer voor deze internationale conferentie om samen een einde te maken aan nieuwe hiv-, tuberculose- en virale hepatitis C-infecties.

Coverbeeld: iStock

Powered by Labrador CMS