Wetsvoorstel: hogere straffen op haatmisdrijven

COC pleit al lang voor de wetswijziging

Leestijd: < 1 min

GroenLinks en ChristenUnie hebben een wetsvoorstel ingediend om haatmisdrijven met een discriminerende achtergrond zwaarder te bestraffen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de straf op delicten als mishandeling of vernieling met een derde te verhogen als er sprake is van een discriminerende achtergrond. Het COC pleit al lang voor de wetswijziging.

“Discriminerend geweld is onacceptabel. Het raakt mensen in hun lijf en hun ziel, of het nu gaat om discriminatie wegens seksuele oriëntatie, genderidentiteit, huidskleur, geslacht, geloof of een combinatie daarvan”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is goed dat GroenLinks en ChristenUnie dat willen onderstrepen met hogere wettelijke straffen. Dit wetsvoorstel is een belangrijk signaal.”

Vergelding
Het COC denkt dat het voorstel er ook aan kan bijdragen dat politie, Openbaar Ministerie en rechters de discriminerende achtergrond van delicten serieuzer nemen. Verder is een hogere straf een vorm van vergelding voor slachtoffers.

GroenLinks maakte het voornemen om hogere straffen te stellen op discriminerend geweld voor het eerst bekend tijdens COC’s verkiezingsdebat in 2010. In 2018 maakten ChristenUnie en GroenLinks bekend met een eigen wetsvoorstel te komen, dat nu dus op 29 juni 2020 werd ingediend.

Oproep
De meeste andere EU-lidstaten stellen al hogere straffen op delicten met een discriminerende achtergrond. De VN, de Raad van de Europese Unie, het mensenrechtenagentschap van de EU en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) roepen landen als Nederland op om dat ook te doen.

Zeven op de tien LHBTQ’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om hun identiteit. Jaarlijks doen daarvan zo’n 2000 mensen melding of aangifte. Er worden per jaar minder dan tien daders veroordeeld voor LHBTQ-discriminatie, vaak tot lage straffen.

Powered by Labrador CMS