Transgender kleuren

Transgender Netwerk lanceert petitie: ‘Mag ik ook gewoon veilig zijn?’

Tijd om óók trans mensen wettelijk te beschermen tegen haat

Leestijd: 2 min

Veilig kunnen leven is voor transgender mensen niet vanzelfsprekend. Voor de meest voorkomende vormen van deze haat worden trans mensen nog niet eens beschermd. De uitbreiding van het verbod op groepsbelediging kan dit veranderen. Daarom lanceert Transgender Netwerk vandaag een petitie met de oproep aan de Tweede Kamer om dit verbod snel aan te nemen. 

De haatreacties tegen een trans vrouw die gewoon wil kunnen darten, waren tekenend. Veilig kunnen leven is voor transgender mensen niet vanzelfsprekend. De haat tegen trans en non–binaire mensen neemt in Nederland de afgelopen jaren steeds sterker toe. Acht tot tien keer zo vaak dan gemiddeld worden zij geïntimideerd, bedreigd en gepest. 

niet eens beschermd

Voor de meest voorkomende vormen van deze haat worden trans mensen nog niet eens beschermd. De uitbreiding van het verbod op groepsbelediging kan dit veranderen. Daarom lanceert Transgender Netwerk vandaag een petitie met de oproep aan de Tweede Kamer om dit verbod snel aan te nemen. 

Haat tegen transgender en non-binaire mensen blijft maar groeien. De Groene Amsterdammer liet vorig jaar zien dat de hoeveelheid haatberichten tegen transgender mensen op social media in drie jaar tijd vertienvoudigd is; van 5000 haatberichten in 2020 naar 50.000 in 2023. Online haat blijft niet online; Europees onderzoek liet al zien dat meer dan een derde van de trans mensen te maken had met verbale agressie in hun dagelijks leven (FRA, 2020). 

roddelen, pesten, stalken

Uit eerder onderzoek (Overal op je hoede, 2019) bleek al dat een kwart van de transgender personen aan geeft herhaaldelijk last te hebben van geroddel, pesten, stalken of intimidatie online. En uit nieuwe CBS-cijfers blijkt zelfs dat non-binaire mensen afgelopen jaar 10x vaker dan de rest van de bevolking bedreigd, geïntimideerd en gepest werden online.

wettelijke bescherming 

Tegen deze haat wordt nog weinig gedaan. Een groot deel ervan is zelfs niet eens strafbaar, terwijl het wel een grote impact heeft. Haat zorgt ervoor dat veel transgender mensen onveilig zijn en dat zij zich minder uitspreken en minder zichtbaar durven zijn. Daarom moet groepsbelediging van transgender en non-binaire mensen strafbaar worden. 

(Tekst gaat door onder de foto)

Petitie

Net zoals je in Nederland mensen allang niet meer mag beledigen vanwege hun etniciteit, geloof, homo- of heteroseksuele gerichtheid of verstandelijke handicap. Door geslacht aan dit rijtje toe te voegen, kan online en offline haat tegen trans en non-binaire mensen veel beter aangepakt worden. Wanneer dat gebeurt kan deze haat en discriminatie eindelijk beter bestreden en vervolgd worden.

petitie 

Nu ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat deze bescherming tegen groepsbelediging moet uitbreiden met de grond geslacht. Daarnaast verduidelijkt het wetsvoorstel dat alle vormen van discriminatie van transgender, non-binaire, intersekse, bi+, lesbische, queer en aseksuele personen verboden en strafbaar is. Daarom is dit het moment om te laten zien dat transgender mensen gesteund worden. En dat iedereen in Nederland gewoon veilig zou moeten zijn.

Met deze petitie roepen wij mensen op zich uit te spreken vóór deze wetswijziging en vóór de veiligheid van trans personen online en op straat. En roepen wij de Tweede Kamer op: stem vóór de uitbreiding van het verbod op groepsbelediging. Zodat iedereen in Nederland veilig zichzelf kan zijn.

actieplan 

Vorige week (21 maart) voerde minister Yeşilgöz (J&V) aangrijpende gesprekken met slachtoffers van anti-lhbti+ geweld. Het dragen van regenboogsymbolen of zichtbaar trans zijn, was voor veel daders al genoeg reden om te schelden, spugen en slaan. Dat concludeerde ook het WODC-rapport die de vervolgde daders van lhbti+ geweld onderzocht: veel daders bleken een afkeer te hebben van zichtbare lhbti+ uitingen. Voor hen lijkt schelden en fysiek geweld tegen de lhbti+ gemeenschap normaal te zijn geworden. 

Transgender Netwerk, COC, Bi+ Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID overhandigden daarom de minister een actieplan namens de gemeenschap. Hierin staan een set van maatregelen voor het ministerie om het geweld tegen lhbti+ mensen beter aan te pakken en te vervolgen. 

Coverbeeld: UnSplash

Powered by Labrador CMS