Protest uit eigen kring: “Zeg nee tegen Vaticaans verbod op inzegenen relaties homo's”

Leestijd: < 1 min

Nadat het Vaticaan vorige week een verbod heeft uitgevaardigd op de inzegening van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, is wereldwijd protest ontstaan. Ook uit de eigen rooms-katholieke kring: het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores heeft een open brief geschreven met de oproep het verbod naast zich neer te leggen.

Vorige week berichtten we over het Vaticaan, dat relaties tussen twee mannen of twee vrouwen ziet als ‘zondig’. Bisschoppen en pastoors kregen de mededeling dat het niet langer was toegestaan om dergelijke relaties in te zegenen.

Protesten

Dat verbod leidt nu wereldwijd tot protesten, zeker ook binnen de eigen rooms-katholieke kring. In Nederland heeft het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WHKP) een open brief aan bisschoppen en andere collega-pastores geschreven om hen op te roepen dit 'nee' naast zich neer te leggen.

Dit staat er in de brief, die is gepubliceerd op de website Homopastor.nl:

Beste bisschoppen en andere collega-pastores.

Opnieuw duwt een Vaticaanse verklaring de groep rooms-katholieke geloofsgenoten, die in een niet-heteroseksuele liefdes- of gezinsrelatie leven, in het verdomhoekje. Zij zet hen en hun levensvorm weg als zondig, niet beantwoordend aan de scheppingsorde en dus niet zegenwaardig. Daarmee volstrekt voorbijgaand aan de geleefde zegen die in relatie levende LHBT+ers voor elkaar, voor hun gezinsleden, voor hun omgeving en (geregeld ook nog) voor hun parochie zíjn. En ook volstrekt voorbijgaand aan de huidige pastorale, moraaltheologische en (mens)wetenschappelijke inzichten.

Wat is dit voor kerkelijke overheid? Een verhard hart, ziende blind, een gepleisterd graf, de wet belangrijker achtend dan de mens. Klinkt hier ergens nog het evangelie? En dan nog dúrven beweren dat je niet discrimineert, maar slechts de kerkelijke leer uitlegt. Ja, een leer die geheel is losgezongen van de werkelijkheid. Als de herder zijn schapen niet serieus neemt, kan de herder zelf niet meer serieus genomen worden!

Wij leden van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores verklaren dat wij het verbod om over niet-heteroseksuele relaties de zegen uit te spreken zullen negeren. Wij verklaren dat verbod tot on-evangelie. En wanneer twee mensen (twee mannen, twee vrouwen, vrouw en man) elkaar en hun gezinsleden tot zegen willen zijn, zijn wij bereid op hun verzoek – en na de gebruikelijke zorgvuldige voorbereiding – die zegen ook over hun relatie uit te spreken.

Wij roepen u als collega's op u aan te sluiten en deze zelfde bereidheid uit te spreken.

Met vriendelijke groeten vanuit het WKHP, drs. FAM Bossink (voorzitter)

Coverbeeld: Creative Commons

Powered by Labrador CMS