Paarse Vrijdag: lespakket voor scholen biedt praktische tips voor hulp aan jongeren

Leestijd: < 1 min

Hoe bied je lhbtq-jongeren een veilige schoolomgeving waarin steun en acceptatie vanzelfsprekend zijn? Het antwoord daarop is te vinden in een nieuwe e-learning die op Paarse Vrijdag is gelanceerd. Het is een tool die praktische tips en handvatten biedt om met leerlingen in gesprek te gaan en hulp te bieden waar nodig.

De e-learning is erop gericht om lhbtq-jongeren steun en acceptatie te bieden, vooral als jongeren met zichzelf in de knoop zitten. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat jongeren uit de lhbtq-gemeenschap vijf keer vaker aan zelfdoding denken en vier keer vaker een poging tot zelfdoding doen, in vergelijking tot leeftijdsgenoten die hetero zijn.

Paarse Vrijdag actiedag
De e-learning is ontwikkeld door Movisie, COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie, in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel is het terugdringen van suïcidaliteit bij kwetsbare jongeren. De module vloeit voort uit de tweede landelijke agenda suïcidepreventie (2018-2021). De Gender & Sexuality Alliance (GSA) heeft Paarse Vrijdag benoemd als actiedag. Door elk jaar, op de tweede vrijdag van december, scholen in paars te hullen zet de GSA zich in voor seksuele en genderdiversiteit als norm.

Leerdoelen
In de e-learning komt het signaleren van suïcidale gevoelens en depressiviteit aan bod, en wordt uitgelegd hoe onderwijsprofessionals een gesprek over seksuele en genderdiversiteit aan kunnen gaan met een leerling. Daarnaast krijgen zij tips en tricks om een lhbtq-inclusieve omgeving te creëren en wordt doorverwezen naar instanties die hulp bieden op dit vlak. De module bestaat uit reflectie op eigen kennis en bewustzijn, basiskennis over de thematiek en casuïstiek om mee te oefenen. Deze casuïstiek is herkenbaar voor onderwijsprofessionals en is gebaseerd op interviews met docenten en leerlingen. De video’s zijn gepubliceerd op de website iedereenisanders.nl.

Campagne Iedereen Is Anders
De e-learning is onderdeel van de campagne Iedereen is Anders. De centrale boodschap van deze campagne is: jij bent oké zoals je bent. Ook hier is het depressie- en suïcidepreventie het doel, door jongeren zelf te empoweren, maar ook de omgeving van de jongeren te informeren over vragen of uitdagingen van lhbtq-jongeren op dit vlak. Omdat jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen op school, is het cruciaal dat in het onderwijs oog is voor seksuele en genderdiversiteit. Om een veilige omgeving te creëren voor iedere leerling.

De e-learning is te gratis te doorlopen via de Movisie Academie. Om de e-learning te doorlopen is het nodig om een account aan te maken. Deze wordt voor sociaal professionals geaccrediteerd bij het Registerplein.

Coverbeeld: Iedereen is Anders

Powered by Labrador CMS