Asiel

Lhbtiq+ asielzoekers laten met hongerstakingen hun machteloosheid zien

Leestijd: 2 min

Ondanks dat op 26 augustus 2022 de wettelijke beslistermijn van 9 naar maximaal 15 maanden werd verlengd vanwege de verhoogde asielinstroom, blijkt in de praktijk ook dit niet voldoende te zijn. Twee Lhbtiq+ asielzoekers zijn daarom in hongerstaking gegaan.

Met een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg vraagt LGBT Asylum Support opnieuw aandacht voor de problemen ontstaan door het niet tijdig beslissen door de IND. 

sam, 15 dagen in hongerstaking

Sam vluchtte uit Jordanië en vraagt met zijn hongerstaking aandacht voor zijn situatie. Hij vroeg in augustus 2022 in Nederland asiel aan maar heeft ondanks herhaald verzoek door zijn advocaat, nog steeds geen beslissing op zijn asielaanvraag. Helaas is hij niet de enige die wacht.

In zijn eigen azc is Sam meermaals uitgescholden, bedreigt en mishandeld vanwege zijn zichtbaar lhbtiq+ zijn. Het azc is voor hem geen veilige plek als queer asielzoeker. Daarom verblijft hij tijdelijk bij vrienden. Maar omdat hij niet in zijn azc verblijft, krijgt hij van het COA geen toegang tot een vertrouwensarts, terwijl hij hier wettelijk wel recht op heeft. Sam is nu 15 dagen in hongerstaking en zijn gezondheid gaat hard achteruit. 

tyrese, 7 dagen in hongerstaking

De uit Trinidad & Tobago afkomstige Tyrese vluchtte samen met zijn partner Sherwin in januari 2022 naar Nederland. Ondanks dat Trinidad & Tobago door de Nederlandse overheid als onveilig land voor lhbtiq+ beschouwd wordt, werd hun asielaanvraag door de IND afgewezen. Sindsdien wachten ze in onzekerheid op een datum waarop hun zaak voor de rechtbank dient. Want ook rechtbanken worden overspoeld met zittingen waarbij de IND gewezen wordt op het niet nakomen van de wettelijke beslistermijn. 

Dat maakt dat Tyrese niet alleen in hongerstaking ging, nu een week geleden, ook ondernam hij vanuit zijn azc twee suïcidepogingen. Zijn partner kan vanwege gezondheidsproblemen geen hongerstaking starten.Met Tyrese zijn hongerstaking willen beiden een besluit afdwingen in hun asielaanvraag zodat ze bescherming kunnen krijgen.

slechts twee voorbeelden

Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: “Sam en Tyrese zijn maar twee voorbeelden. Er zijn nog veel meer schrijnende voorbeelden. Zoals Saniya die onderdeel uitmaakte van het boek Niet Gay Genoeg, De naakte Waarheid dat we in 2022 uitgaven. Zij wacht inmiddels depressief en suïcidaal, in een omgeving die voor haar onveilig is, al 19 maanden op een besluit door de IND. Het is volstrekt onmenselijk om kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers met extreem lange wachttijden door een vorm van psychologische marteling te laten gaan. In haar zaak, net als vele andere, had de IND met gemak na de positieve uitspraak van de rechter tijdig een beslissing kunnen nemen. Waarom dat niet wordt gedaan, is werkelijk een raadsel maar voor Saniya een persoonlijk drama.”

In de brandbrief, die ook gedeeld wordt met de directie van de IND, stelt de stichting zich dan ook de vraag aan de staatssecretaris. Want hoeveel brieven moeten er nog geschreven worden of hoeveel asielzoekers door suïcide moeten overlijden, voordat duidelijk wordt dat het beleid moet worden aangepast. Een beleid waarin de menselijke maat de humanitaire basis moet zijn voor vluchtelingen die in hun land van herkomst uitgestoten en vervolgd worden om wie ze zijn. En op geen enkele wijze terug kunnen keren.

Powered by Labrador CMS