IND erkent homoseksuele relatie maar wijst asielaanvraag af

“Geen sprake van liefdesrelatie”

Leestijd: < 1 min

Het is onduidelijk welke toetsingscriteria het IND gebruikt bij relatievormen onder asielzoekers. Daarom heeft LGBT Asylum Support een brief geschreven waarin ze om uitleg hebben gevraagd. Dit naar aanleiding van de afwijzing van een Algerijnse man die vijf jaar geleden asiel aanvroeg. Hij heeft al zeker twee jaar een relatie met een Nederlandse man, maar het IND suggereert dat er ‘geen sprake is van een liefdesrelatie’.

LGBT Asylum Support heeft de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg per brief aangeschreven om uitleg te geven over termen die door de IND als toetsingscriteria worden gebruikt bij relatievormen.

Liefdevolle, zorgzame relatie

Reden hiervoor is dat recent de IND de asielaanvraag van een Algerijnse man afwees die 5 jaar geleden asiel aanvroeg in Nederland. Gedurende zijn asielprocedure leerde hij zijn Nederlandse partner kennen wat uitgroeide tot een liefdevolle maar vooral zorgzame relatie van meer dan 2 jaar. Zeker omdat de Algerijnse asielzoeker kampt met mentale problemen.

De IND en vervolgens ook de rechtbank wees echter het asielverzoek van deze Algerijnse man af. Want ondanks dat zowel de IND en de rechtbank erkennen dat er op basis van foto’s, verklaringen en rapporten door LGBT Asylum Support sprake is van een bestendige relatie, wordt gesteld dat er geen sprake zou zijn van een liefdesrelatie.

Uitgezet naar Pakistan

LGBT Asylum Support heeft de staatssecretaris aangeschreven om uitleg te geven van de criteria die de IND gebruikt voor relatievormen. Zoals een bestendige relatie, liefdesrelatie, romantische relatie, partnerrelatie als ook de term exclusieve relatie.

Zo heeft de staatssecretaris recent een homoseksueel koppel met geregistreerd partnerschap afgewezen en één daarvan uitgezet naar Pakistan, terwijl zij al jaren samenwoonden in hun azc. In hun situatie werd gesteld dat er geen sprake zou zijn van samenleven als ook van een partnerrelatie.

Geef uitleg aub

Onderdeel van deze brief is het verzoek aan de staatssecretaris om uitleg te geven waarom een bestendige, homoseksuele relatie die op basis van bewijs erkend wordt, geen liefdesrelatie zou zijn. En op welke wijze een liefdesrelatie is aan te tonen. Dit vanwege het feit dat de werkinstructie van de IND waarmee asielprocedures getoetst worden, het gebruik van expliciet seksueel beeldmateriaal of verklaringen uitsluit.

Eerder dit jaar moest de IND via de landsadvocaat op verzoek van de Raad van State naar buiten treden met een interne begrippenlijst over hoe de IND diverse begrippen hanteert in de beoordeling van lhbtiq+ asielprocedures. In de brief verzoekt LGBT Asylum Support om niet enkel uitleg te geven over deze relatievormen maar ook deze begrippen als beleidswijziging op te nemen zodat interseksueel en queer worden opgenomen in een vernieuwde werkinstructie.

Geweigerd

Een eerdere brief door LGBT Asylum Support om meer achterliggende informatie te verschaffen over toepassing van deze begrippenlijst, werd door de staatssecretaris geweigerd om deze te beantwoorden.

Coverbeeld: Nederlands-Algerijns koppel, met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support

Powered by Labrador CMS