Homoseksuele asielzoeker mag tóch in Nederland blijven

Turkse Sercan is 'toch gay genoeg'

Leestijd: < 1 min

Drie keer was Sercan Özmeral (29) asiel geweigerd omdat hij ‘niet gay genoeg’ zou zijn. De Turkse vluchteling werd door zijn familie bedreigd met de dood als hij niet met een door hen gekozen vrouw zou trouwen. Keer op keer beoordeelde de IND zijn aanvraag omdat hij homoseksueel zou zijn als ‘ongeloofwaadig. Tot dit weekend.

In april 2017 vluchtte Sercan Özmeral van Turkije naar Deventer, nadat hij door zijn familie met de dood werd bedreigd. De Turkse vluchteling zocht asiel in Nederland, met als reden dat hij homoseksueel is en in zijn eigen land geen leven heeft.

Uithuwelijken
Sercan groeide op in een traditionele Koerdische familie. Na meerdere doodsbedreigingen van zijn vader en ooms kwam hij naar Nederland. Jarenlang had hij zijn geaardheid verborgen gehouden, maar toen zijn familie hem wilde uithuwelijken en hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen, kon hij niet anders dan zijn geheim opbiechten. En vluchtte hij naar Nederland.

Tot drie keer toe werd Sercan ‘niet gay genoeg’ bevonden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een term die ze daar zelf overigens niet hanteren. De IND achtte zijn homoseksualiteit ‘niet geloofwaardig’.

Fraude
De IND krijgt geregeld te maken met asielzoekers die homoseksualiteit veinzen om een verblijfsvergunning af te dwingen. Omdat het onmogelijk is om geaardheid objectief te meten, kan er worden gefraudeerd. De methodes om ‘aan te tonen’ of iemand gay is, werkten niet goed. Zo moesten asielzoekers kunnen uitleggen of zij zich ‘bewust zijn’ van hun geaardheid en of ze die hadden ‘geaccepteerd’.

Toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) voelde aan dat er iets moest veranderen en introduceerde vorig jaar julie een nieuwe werkmethode voor het beoordelen van LHBTQ-asielzoekers. Het authentieke, persoonlijke verhaal moest voorop staan. Ook zouden brieven van derden, mits goed onderbouwd, worden meegewogen als bewijslast.

Veilig genoeg
Dit was voor Sercan aanleiding om opnieuw asiel aan te vragen. Hij overhandigde brieven en documenten van LHBTQ-instanties in Turkijke, bij wie hij had aangeklopt na zijn doodsbedreigingen. Desondanks werd zijn aanvraag opnieuw afgewezen. Van de IND kreeg hij te horen dat nu niet meer werd getwijfeld over zijn geaardheid, maar dat Turkije veilig genoeg zou zijn voor homoseksuelen zoals hij.

Sercan belandde in een detentiecentrum, in afwachting van zijn uitzetting. Zijn advocaat diende een derde asielaanvraag in, op basis van nieuwe documenten. Een daarvan was een brief van de burgemeester van Deventer, Ron König, die schreef dat de Turkse man een voorbeeldfunctie heeft in zijn gemeente: Sercan deed vrijwilligerswerk, was zo moedig geweest om uit de kast te komen en had razendsnel Nederlands geleerd.

Werkinstructie
Ook het LGBT Asylum Support voegde een brief toe, waarin werd gesteld dat eerder ingediende documenten zonder deugdelijke onderbouwing waren afgewezen, iets wat de nieuwe werkinstructie wel vereist.

Vorige week vrijdag kreeg Sercan te horen dat hij alsnog mag blijven. In Utrecht kan hij zijn opleiding tot verpleegkundige voortzetten.

Tactische zet
Eerder deze maand kregen ook de homoseksuele blinde Iraanse asielzoeker Ahmad Heidari en de Russische LHBTQ-activist Kirill Khattoev te horen dat ze mogen blijven. In alle drie de gevallen heeft de IND het verzoek tot uitzetting ingetrokken vlak voordat de rechter uitspraak zou doen.

Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support is dat een tactische zet. “Als er een rechterlijke uitspraak zou zijn, dan kan er een precedentwerking optreden voor soortgelijke zaken. Ik heb sterk de indruk dat de IND dit wil voorkomen.”

Positief bericht
Sercan zelf is opgelucht. “Drie jaar lang heb ik alleen maar negatieve berichten gekregen van de IND en nu was er opeens een positief bericht. Ik heb altijd gedacht dat ik het groot zou vieren, maar ik heb het rustig gehouden. Ik wacht eerst af tot ik mijn ID-kaart krijg. Tot die tijd durf ik het nog niet te geloven.”

Bron: De Volkskrant / De Stentor

Powered by Labrador CMS