Eerste opvang in Nederland voor lhbtq-vluchtelingen uit Oekraïne

Ondersteun Forbidden Colours met een donatie

Leestijd: < 1 min

In de loop van deze week moet de eerste opvang voor lhbtq-vluchtelingen uit Oekraïne de deuren openen in Amsterdam. De organisatie hiervoor is in handen van lokale activisten, de overheid en de Europese lhbtq-organisatie Forbidden Colours opgezet.

Omdat lhbtq-vluchtelingen extra kwetsbaar zijn in een noodopvang is er een apart opvangsysteem vorm gegeven met onder meer een website met alle informatie voor de doelgroep.

Noodopvang

In de aangrenzende landen is samen met lokale organisaties noodopvang georganiseerd bij privé-personen en wordt de eerste registratie gedaan. Van daaruit kan men door naar opvang in Nederland. Om acties en opvang mogelijk te maken wordt opgeroepen om te doneren.

Forbidden Colours werkt in Nederland samen met lhbtq-activist Hans Verhoeven, die in 2015 en 2016 deel nam aan Kyiv Pride. Verhoeven: “De ervaring leert dat lhbtq-personen in algemene opvangsituaties het vaak zwaar te verduren hebben. Ze krijgen er te maken met geweld en verdrukking vanwege hun seksualiteit of genderidentiteit. Dat willen we voorkomen en daarom zetten we aparte shelters voor lhbtq-personen op. De eerste moet, in een samenwerking met de gemeente en lokale hulp- en lhbtq-organisaties, deze week geopend worden in Amsterdam want de tijdelijke opvang in de grensregio loopt vol.”

Lokale samenwerking

Forbidden Colours werkt op dit moment samen met lokale lhbtq-organisaties in Roemenië, Polen en Hongarije. Zij krijgen financiële steun, worden met raad en daad bijgestaan en in contact gebracht met internationale hulporganisaties die hen helpen met hulpgoederen.

Hans Verhoeven: “Bij een aantal grensposten worden lhbtq-personen verwelkomt door lokale organisaties voor de eerste opvang en registratie. Daar wordt ook met de vluchteling besproken wat de opvangbehoefte is. Sommigen hebben familie of vrienden waar ze terecht kunnen, anderen willen ‘in de buurt blijven’ om snel terug te kunnen, maar voor de meeste personen moet semi-permanente opvang worden gevonden elders in Europa.”

Aandacht voor medische situatie

Een nu al veel gehoord probleem is medicatie voor mensen met hiv en transgender personen. “Vaak hebben vluchtelingen hun medicijnen niet mee kunnen nemen of zijn door hun voorraad heen. In samenwerking met hiv-organisaties in Nederland gaan we in deze behoefte voorzien, in de grensregio maar ook hier in de opvang zolang daar niets structureels voor is geregeld.” aldus Verhoeven.

Beveiligde database en website

In samenwerking met Justice for Prosperity Foundation worden een website en een database opgezet. Via de  website, die dinsdag online komt, kunnen lhbtq-vluchtelingen zich aanmelden voor hulp en ondersteuning. De site biedt betrouwbare informatie over zaken als noodhulp in de grensregio en opvang in de EU. Aan de grens worden vluchtelingen in de database geregistreerd.

Met die informatie kan de workflow in het verdere opvangproces worden aangestuurd. Gezien de gevoeligheid van deze informatie, zeker in relatie tot de anti- lhbtq-wetgeving in sommige Centraal- en Oost-Europese landen, gebruikt Justice for Prosperity Foundation hiervoor een extra beveiligde server.

Oproep tot donaties

Forbidden Colours is vorige week gestart met een fundraiscampagne waarmee de organisaties aan de grens worden ondersteund. “We doen een beroep op de lhbtq-community en onze bondgenoten om gul te geven en zo ons werk mogelijk te maken.”

Wil je Forbidden Colours ondersteunen? Maak dan een bedrag over op IBAN BE51 7310 5059 4264 - IBAN KREDBEBB ten name van Forbidden Colours.

Coverbeeld: UnSplash

Powered by Labrador CMS