COC op Coming-outdag: leg lhbtq-rechten vast in het regeerakkoord

Leestijd: < 1 min

Nederland bungelt op de twaalfde plaats van landen in Europa als het gaat over lhbtq-rechten. Het COC pleit ervoor om er samen met de regering voor te zorgen dat ons land weer voorop loopt als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van mensen.

Leg de lhbtq-rechten uit COC’s Regenboog Stembusakkoord vast in het regeerakkoord. Die oproep doen COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) op Internationale Coming-outdag in een brief aan VVD, D66, CDA, ChristenUnie en de informateurs.

Klemmend beroep

Ook doet COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een klemmend beroep op Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers tijdens een speciaal Regenboogsymposium op 11 oktober in Assen.

“We rekenen er op dat de beloften over LHBTI-rechten die namens bijna driekwart van de Kamerleden zijn vastgelegd in ons Regenboogakkoord, zullen worden gerespecteerd en uitgevoerd, ook nu één van de onderhandelende partijen dat akkoord niet heeft getekend”, aldus de COC-voorzitter.

Voorop lopen

“Laten we samen zorgen dat we weer voorop gaan lopen in de wereld als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van mensen ongeacht hun geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie of welke grond dan ook. In plaats van de 12e plaats in Europa waar we nu bungelen.”

COC’s Regenboog Stembusakkoord werd getekend door tien partijen in de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66 en CDA. Van partijen die onderhandelen over een kabinet, tekende alleen de ChristenUnie niet. Urgente uitvoering van het Regenboogakkoord is een prominent punt in de bouwstenen voor een regeerakkoord die VVD en D66 in september presenteerden.

Afspraken

In COC’s Regenboogakkoord zijn onder meer afspraken vastgelegd over de aanpak van geweld tegen de lhbtq-gemeenschap, bestrijden van intersectionele discriminatie en bevorderen van acceptatie van lhbtq personen op school.

Ook beloven de ondertekenende partijen – samen goed voor 109 Kamerzetels – in het akkoord te zorgen voor een volwaardige meerouderschapswet. Die belofte is ook opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van VVD en D66.

Verankerd in Grondwet

Verder is in het Regenboogakkoord afgesproken dat lhbtq-rechten worden verankerd in de Grondwet, dat er een verbod komt op ‘lhbtq-genezing’, een acceptatieplicht voor scholen, een beter lhbtq-asielbeleid, transitieverlof voor trans personen, kortere wachtlijsten voor transgenderzorg, de mogelijkheid om een X in plaats van een M of V in het paspoort te krijgen en een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming.

Coverbeeld: Geert van Tol - COC Nederland

Powered by Labrador CMS