8 partijen ondertekenen nieuwe Regenboog Stembusakkoord

“Een prachtig cadeau voor onze gemeenschap”

Leestijd: < 1 min

Acht lijsttrekkers en vertegenwoordigers van politieke partijen zetten op zaterdag 13 maart hun handtekening onder het nieuwe Regenboog Stembusakkoord van COC Nederland. Daarmee doen ze een reeks beloften over lhbti-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.

Het COC sloot twee keer eerder een nationaal stembusakkoord, in 2012 en 2017. Met de ondertekening van dit nieuwe Regenboog Stembusakkoord beloven acht politieke partijen in de komende kabinetsperiode concrete maatregelen te nemen tegen discriminerend geweld.

De partijen beloven alle vormen van discriminatie aan te zullen pakken, of het nu is wegens (een combinatie van) seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, huidskleur of welke grond dan ook. Nu krijgen zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Daarvan doen dagelijks meer dan vijf mensen aangifte. Toch worden er jaarlijks minder dan tien daders van LHBTI-discriminatie veroordeeld.

De ondertekenaars beloven tevens te zorgen voor een wettelijk transitieverlof voor transgender personen, definitieve verankering van lhbti-rechten in de Grondwet, een verbod op zogenaamde conversietherapie en een verbod op onvrijwillige en niet medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen. 

Ook zeggen de partijen die het akkoord ondertekenden eindelijk werk te maken van een meerouderschapswet en gaan ze zich inzetten voor aanscherping van de onderwijswetgeving, om definitief een eind te maken aan afwijzing van lhbti personen door scholen, bijvoorbeeld met anti-lhbti-verklaringen.

Ten slotte gaan de 8 ondertekenaars ervoor zorgen dat alle Nederlanders de mogelijkheid krijgen zonder tussenkomst van de rechter een X in plaats van een M of V in officiële documenten te laten plaatsen en dat lhbti-asielzoekers niet langer afgewezen worden op basis van ondeugdelijke stereotypen. Daarnaast beloven partijen een ambitieus lhbti-emancipatiebeleid en blijven lbhti-mensenrechten topprioriteit in het Nederlands mensenrechten- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Eén gebroken belofte

De vorige twee stembusakkoorden van het COC resulteerden onder meer in verplichte aandacht voor acceptatie op school, een wet lesbisch ouderschap, een nieuwe transgenderwet, een verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen en een wetsvoorstel tot verankering van lhbti-rechten in de Grondwet. Enkel de belofte te voorzien in een meerouderschapswet werd gebroken. Met de ondertekening van dit nieuwe Regenboog Stembusakkoord beloven de lijsttrekkers daar alsnog werk van te maken. 

De ondertekenaars

Het akkoord werd ondertekend door Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD) en Liane den Haan (50PLUS). Het is de eerste keer dat CDA een stembusakkoord van COC Nederland ondertekent. "Met dit akkoord in de hand kunnen we de komende jaren grote stappen vooruit zetten voor de Nederlandse regenbooggemeenschap", aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. "Dat is een prachtig cadeau voor onze gemeenschap én voor de 75e verjaardag van het COC, de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld."

Het akoord volgt op COC's lijsttrekkersdebat van 5 februari jongstleden. Alle daar aanwezige partijen tekenden het akkoord. Voor het debat waren alle partijen uitgenodigd met minimaal drie zetels in de peilingen van december. PVV, ChristenUnie, SGP, DENK en Forum gingen niet op de uitnodiging in. Partijen als Bij1, Volt, JA21, Lijst Henk Krol, Splinter en Code Oranje hadden op dat moment onvoldoende zetels in de peilingen, maar het COC nodigt hen uit om het akkoord alsnog te onderschrijven.

Beeld: Geert van Tol - COC Nederland

Powered by Labrador CMS